• en
    • cs

Publications

The project LaPlaNt findings have been published in 5 articles as follows:

Tesfai, M., Nagothu, U. S., Šimek, J., Fučík, P. 2016. Perceptions of Secondary School Students’ Towards Environmental Services: A Case Study from Czechia. International Journal of Environmental and Science Education, 11(12):5533-5553. http://www.ijese.net/. Available online.

Fučík, P. et al. 2016. Zemědělské hospodaření a možnosti ochrany prostředí očima úředníků, zemědělců a studentů – zkušenosti z projektu LaPlaNt. Vesmír, 95:600–601. (in Czech).

Zajíček, A. et al. 2016. Vliv cíleného zatravnění orné půdy na jakost drenážních vod a vybrané ekonomické ukazatele. Úroda, 10:55-58. (in Czech).

Fučík, P. et al. 2016. Zemědělské hospodaření a ochrana životního prostředí – jak to vidí zemědělci. Vodní Hospodářství, 9:1-5 (in Czech).

Cudlín, O. et al. 2016. Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatu pomocí modelů a GIS nástrojů. Ochrana přírody, 2017, 1. (in Czech).

Except the articles published in journals as mentioned above, an information brochure LaPlaNt Brief has been prepared to provide the complete overview of the research done in the project LaPlaNt. The borchure is available at this webpage.

Čejka, F., Fučík, P., Stalnacke, P. et al. 2016. LaPaNt Brief: Management of landscape and water resources in the Czech Republic – Lessons learnt from the project LaPlaNt. Prague, Jihlava, Ås: VUMOP v.v.i. ISBN 978-80-87361-59-7.