• cs
    • en

NIBIO

Norský institut pro bio-ekonomický výzkum (NIBIO) byl založen 1. července 2015 a je jedním z největších norských výzkumných ústavů.

NIBIO bylo založen Ministerstvem zemědělství a potravin, a to fúzí Norského Centra pro půdy a environmentální výzkum (Bioforsk), Norského Výzkumného ústavu rostlinné výroby (NIFL)  a Norského centra pro ekologické zemědělství (skog og landskap).

http://www.nibio.no