• cs
    • en

Publikace

Poznatky, zjištěné v rámci projektu LaPlaNt, byly publikovány v 5 následujících článcích:

Tesfai, M., Nagothu, U. S., Šimek, J., Fučík, P. 2016. Perceptions of Secondary School Students’ Towards Environmental Services: A Case Study from Czechia. International Journal of Environmental and Science Education, 11(12):5533-5553. http://www.ijese.net/. Publikace je k dispozici online.

Fučík, P. et al. 2016. Zemědělské hospodaření a možnosti ochrany prostředí očima úředníků, zemědělců a studentů – zkušenosti z projektu LaPlaNt. Vesmír, 95:600–601.

Zajíček, A. et al. 2016. Vliv cíleného zatravnění orné půdy na jakost drenážních vod a vybrané ekonomické ukazatele. Úroda, 10:55-58.

Fučík, P. et al. 2016. Zemědělské hospodaření a ochrana životního prostředí – jak to vidí zemědělci. Vodní Hospodářství, 9:1-5

Cudlín, O. et al. 2016. Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatu pomocí modelů a GIS nástrojů. Ochrana přírody, 2017, 1.

Mimo publikačních výstupů v časopisech byla v rámci projektu LaPlaNt vytvořena informační brožura LaPlaNt Brief, kterou naleznete v příslušné sekci tohoto webu.

Čejka, F., Fučík, P., Stalnacke, P. a kol. 2016. LaPaNt Brief: Hospodaření s vodními zdroji a management krajiny v České Republice – Poučení z projektu LaPlaNt. Praha, Jihlava, Ås: VUMOP v.v.i. ISBN 978-80-87361-60-3