• cs
    • en

Slavnostní zakončení projektu LaPlaNt

Dne 29.8.2016 se v sále č. 205 Akademie věd ČR uskutečnilo od 13:00 slavnostní zakončení projektu LaPlaNt „Zemědělské hospodaření a ekosystémové služby krajiny – LESSONS LEARNT“
Seminář byl zaměřen na následující aspekty:

  • Zhodnocení průběhu řešení projektu LaPlaNt
  • Prezentace dosažených výsledků projektu
  • Předání poznatků a doporučení zúčastněným organizacím a subjektům
  • Diskuse nad dalšími možnostmi uplatnění výsledků v budoucích aktivitách a projektech

K účasti na semináři byli pozváni zástupci následujících organizací:
Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo mládeže, sportu a tělovýchovy ČR; Zástupci cílových skupin projektu LaPlaNt (zemědělci, učitelé); Velvyslanectví Norského Království, Lichtenštejnského knížectví a Islandské republiky v ČR; Research council of Norway; Zástupci státních podniků povodí; Státní zemědělský intervenční fond; CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Zástupci nevládních organizací (EDUin, o.p.s., SSEV Pavučina, z.s., TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Vysočina Education)

Detailní informace o semináři si můžete přečíst na pozvánce.

Prezentace ze semináře si můžete stáhnout na odkazech níže.

Úvodní prezentace

Dotazníkové šetření – studenti

Dotazníkové šetření – veřejná správa

Dotazníkové šetření – zemědělci a souhrn

Modelování ES

Metapublikace LaPlaNt brief

Děkujeme za účast a zpětnou vazbu.

Projektový tým LaPlaNt.