• cs
    • en

Aktuality z projektu LaPlaNt
02 Kvě

26.5.2016 se uskuteční závěrečný workshop pro cílové skupiny projektu LaPlaNt, tedy pro vybrané zástupce zemědělců, peagogů a státní správy. Na workshopu budou prezentovány výsledky projektu LaPlant a diskutovány potřeby a možnosti vzájemné výměny zkušeností mezi zemědělci, státní správou a sférou vzdělávání a výzkumu pro optimalizaci udržitelného managementu krajiny.

Workshop se uskuteční dne 26.5.2016 v sále Kaplan školícího střediska Terasy v Havlíčkově ulici 30 v Jihlavě.

Pozvánka na workshop je k dispozici ke stažení zde.

Pokud máte zájem se workshopu zúčastnit, můžete se zaregistrovat.