• cs
    • en

Workshop v Norsku

Ve dnech 4 a 5. listopadu 2015 proběhl v prostorách NIBIO v Ås, Norway, Workshop projektu LaPlaNt, kterého se zúčastnili experti organizací METCENAS, VUMOP, NIBIO a zástupci vítěze výběrového řízení – RMTVZ a subdodavatele CVGZ.

Předmětem této zakázky v rámci projektu LaPlaNt je provést odhad plnění vybraných produkčních ekosystémových funkcí a poskytování vybraných produkční a regulačních ekosystémových služeb. Odhad bude realizován na základě naměřených parametrů a vyhodnocených dat, týkajících se hodnocení vztahu zemědělského využívání území. Cílem zajištění realizace plnění zakázky bude kvantifikace ekosystémových funkcí a ekosystémových služeb na pilotních územích.

Na workshopu byl dále diskutován průběh projektu a plán dalších aktivit v rámci WP3 a WP4.

Fotky z workshopu: