• cs
    • en

Aktuality z projektu LaPlaNt
16 Kvě

Ve dnech 22.- 24.4. 2015 se v prostorách Kraje Vysočina v Jihlavě a v konferenčním centru Business hotelu v Jihlavě uskutečnily 3 projektové workshopy. První z nich byl určen pro zástupce zemědělských družstev a farmářů, druhý pro zástupce státní správy a třetí pro pedagogy základních a středních škol.

Cílem workshopů bylo seznámit účastníky s pojmem ekosystémové služby, objasnit vazby ekosystémových služeb krajiny na zemědělské hospodaření, představit zkušenosti a možnosti zlepšování ekosystémových služeb krajiny v České republice a v Norsku a získat prostřednictvím dotazníkového šetření zpětnou vazbu od všech cílových skupin, včetně studentů základních a středních škol.