• cs
    • en

Workshop pro státní správu

Dne 23.4.2015 se v rámci Aktivity 2 projektu LaPlaNt uskutečnil workshop pro zástupce organizací státní správy činné v oblasti životního prostředí a zemědělství. Zúčastnili se zejména zástupci úřadů obcí s rozšířenou působností, Kraje Vysočina a podniků povodí.

Cíle workshopu bylydefinovány následovně:

  • seznámení s pojmem ekosystémové služby;
  • objasnění vazeb ekosystémových služeb krajiny na zemědělské hospodaření;
  • představení zkušeností a možností zlepšování ekosystémových služeb zemědělské krajiny v České republice a Norsku;
  • podpora komunikace mezi zemědělci, státní správou a sférou výzkumu;
  • diskuse o potřebnosti a přínosech zemědělství pro krajinu a kvalitu života;
  • provedení dotazníkového šetření pro průzkum vnímání ekologických a socioekonomických aspektů ekonomických služeb a biodiverzity.


 

Workshopu se zúčastnili zejména zástupci úřadů obcí s rozšířenou působností, Kraje Vysočina a podniků povodí.