• cs
    • en

Workshop pro pedagogy

Dne 24.4.2015 se v rámci Aktivity 2 projektu LaPlaNt uskutečnil workshop pro zástupce pedagogů základních a středních škol.

Cíle workshopu byly definovány následovně:

  • seznámení s pojmem ekosystémové služby
  • objasnění vazeb ekosystémových služeb krajiny na zemědělské hospodaření
  • představení zkušeností a možností zavedení konstruktu ekosystémových služeb do výuky na 8. a 9. stupni základních škol a na středních školách
  • instrukce k provedení dotazníkového šetření pro průzkum vnímání ekologických a socioekonomických aspektů ekonomických služeb a biodiverzity mezi studenty základních a středních škol