• cs
    • en

Workshop pro zemědělce

Dne 22.4.2015 se v rámci Aktivity 2 projektu LaPlaNt uskutečnil workshop pro zástupce zemědělských družstev a farmářů.

Cíle workshopu byly definovány následovně:

  • seznámení s pojmem ekosystémové služby;
  • objasnění vazeb ekosystémových služeb krajiny na zemědělské hospodaření;
  • představení zkušeností a možností zlepšování ekosystémových služeb zemědělské krajiny v České republice a Norsku;
  • podpora komunikace mezi zemědělci, státní správou a sférou výzkumu;
  • diskuse o potřebnosti a přínosech zemědělství pro krajinu a kvalitu života;
  • provedení dotazníkového šetření pro průzkum vnímání ekologických a socioekonomických aspektů ekonomických služeb a biodiverzity.


Workshopu se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro lesní a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád.